Start som lärling

Min karriär började som lärling på en verkstad där jag lärde mig grunderna inom svetsning, skärning och tillverkning av olika konstruktioner. Under min tid som lärling utvecklade jag mina praktiska färdigheter och fick en första inblick i arbetsmiljön inom tillverkningsindustrin.

Som arbetsledare och verkstadschef hade jag ansvar för produktion, personalhantering och arbetsmiljöfrågor. Jag hanterade även inköp till produktionen och säkerställde efterlevnaden av regler för avfallshantering och kemikaliehantering enligt ISO 14001.

Jag vill bidra till människors rätt att må bra i deras arbeten

Efter min tid som verkstadschef började jag arbeta som Q & SHE-ansvarig. Då ansvarade jag för att upprätthålla och förbättra företagets kvalitet, arbetsmiljö och miljöledningssystem enligt ISO-standarder. Jag deltog i interna och externa revisioner, genomförde skyddsronder och utförde riskanalyser för att säkerställa att företagets verksamhet följde gällande lagar och föreskrifter.

Min karriär tog en ny riktning när jag beslutade mig för att utbilda mig till arbetsmiljöingenjör. Under utbildningen fick jag djupgående kunskaper inom arbetsmiljölagar, riskanalyser och kommunikation vilket utrustade mig för att ta itu med olika utmaningar inom arbetsmiljöområdet.

Idag driver jag ett eget företag som arbetsmiljöingenjör där mitt arbete inkluderar allt från att utföra skyddsronder, undersökningar och mätningar till att delta i arbetsmiljökommittéer och bidra till att förbättra arbetsplatsens arbetsmiljö och säkerhet.