Integritetspolicy

Hej! På JK Arbetsmiljö görs så mycket som möjligt för att hålla dina personuppgifter säkra. För att hålla dina uppgifter säkra används ett HTTPS/SSL-certifikat som innebär att all information som du skickar till denna webbplats krypteras så att ingen kan stjäla din information på vägen. Nedan kommer jag att förklara vad som görs med dina personuppgifter, varför de används och vad som görs för att hålla dig så säker som möjligt. 

Denna integritetspolicy är giltig från och med: 2024-03-09.

Om du har några vidare frågor kan du nå mig på: kivijarvijan@gmail.com.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är sådan information som kan knytas till dig som person. Exempel på personuppgifter är t.ex ditt namn eller din adress.

Vad är personuppgifter?

Vi samlar följande typer av personuppgifter:

  • Företagsadress och organisationsnummer:
    • Dessa uppgifter används primärt för att verifiera företagets legitima existens och för att underlätta fakturering och betalningshantering. Det gör det också möjligt för oss att upprätthålla korrekt företagsrelaterad kommunikation.
  • Namn och e-postadress:
    • Dina namn och e-postadress är avgörande för att underhålla en smidig kommunikation med dig. Dessa uppgifter hjälper oss att identifiera dig som användare och säkerställer att vi kan ge dig relevant och personlig service.

Vad är personuppgifter?

Den information som samlas in används för att effektivt kunna samarbeta med mina klienter. Dina kontaktuppgifter hjälper används för att nå dig när det behövs och hålla dig informerad. 

Vad är personuppgifter?

Om du någonsin skulle ha några frågor angående hur personuppgifter hanteras så kan du kontakta mig på kivijarvijan@gmail.com. Du kan när som helst kontakta mig om du vill att jag raderar dina personuppgifter. 

Vad är personuppgifter?

Integritetspolicyn kan revideras och uppdateras vid behov. Vid ändringar kommer du att bli meddelad för att säkerställa att du alltid är medveten om hur dina personuppgifter hanteras. Den nuvarande integritetspolicyn gäller från och med 2024-03-09 tills vidare.